ประวัติ จังหวัดตรัง

ประวัติของจังหวัดตรัง

ประวัติเมืองตรัง ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลของผมมาจากการบอกเล่าและ จากหนังสือหนังหา ที่ผมอ่านเจอๆมา เพราะฉะนั้น จะไม่เหมือนของคนอื่นเขา เอาเป็นว่าลองอ่านกันดูนะครับ เราตั้งอยู่ที่ ละติจูด ( เส้นรุ้ง จำกันได้ไม๊ครับ สมัย เรียน เราท่องว่า รุ้งตะแคง แวงตั้ง ก็คงหมายถึง เราอยู่เหนือจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นมา ) ที่ 7 องศาเหนือ มีการพบหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินชีวิต บริเวณลุ่มแม่น้ำตรัง มาตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์( ชาติไทย เราเริ่มมีบันทึกที่แน่นอน ก็สมัยสุโขทัยไงละครับ แต่เรามาก่อน ) แล้วครับ เช่นการพบเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากหิน กะเทาะ การสร้างวัดเก่าแก่( ยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นเข้ามาก่อนยุคสุโขทัยมั้งครับอันนี้ผมคิดเอาเอง หรือท่านว่าไง ) เขาสามบาตรอยู่ในพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่เส้นรุ้ง 7 องศา 35 ลิปดา 18 พิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 34 ลิปดา 58 พิลิปดาตะวันออก เขาสามบาตรมีถ้ำอยู่ 2 แห่ง คือ ถ้ำสามบาตร และ ถ้ำลูกยอง ภายใน ถ้ำทั้ง 2 นี้ มีหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ อยู่ร่วมกันภายในถ้ำ เช่น ภาพเขียนสีโบราณ เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ลูกปัด เปลือกหอย ขวานหินขัด ซึ่งหลักฐานเหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่บ่งบอก ว่าเป็นหลักฐาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยัง มีหลักฐานอื่น ๆ ที่มีลักษณะร่วมสมัยประวัติศาสตร์ เช่น บันทึกบนผนังถ้ำ เศษภาชนะดินเผาที่มีรูปทรงคล้ายคณโฑ มีพวยแบบกาเป็นต้น

(เพิ่มเติม…)