สถานที่ท่องเที่ยว ในตรัง

ถ้ำช้างหาย อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง

ถ้ำช้างหาย อ. นาโยง จังหวัดตรัง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดตรังซึ่งภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่น่าสนใจ อีกทั้งมีรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งถ้ำนี้ มีไม่ค่อยมีในแพคเกจ ที่เราๆท่านๆ มาเที่ยวตรังจะได้ไปกัน ส่วนมากก็จะเป็นที่ ถ้ำเล เขากอบ แต่ที่นี่ยังคงความงดงาม อีกทั้งยัง เป็นถ้ำเป็นอยู่ครับ

ภายในถ้ำช้างหายนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นหลายอย่างในถ้ำจะมีทวดไชหาญ
ซึ่งมีอายุราว 75 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวตำบลนาหมื่นศรีตามคำบอกเล่าผู้
ที่เข้าไปในถ้ำถ้าเอาหินไปเคาะที่ทวดไชยหาญจะมีความโชคดีและภายในถ้ำ
ช้างหายจะมีหลายถ้ำเช่น
ถ้ำทวดไชยหารเป็นบริเวณลานกว้างเมื่อก่อนมีการแสดงหนังตะลุงภายในถ้ำ
ประมาณ 42 ปีก่อนโดยใช้ตะเกียงพายุในการแสดง บริเวณถ้ำข้าง ๆ นั้นมีรอบเท้าช้างที่วิ่งเข้าไปแล้วหายไม่มีใครเจออีก
เล่าว่าช้างที่หายไปนั้นกลายเป็นธาตุหินบ้างกลายเป็นทองบ้าง

ถ้ำช้าง ที่ทราบมานั้นถ้ำช้างเป็นถ้ำที่ช้างวิ่งเข้าไปและก็ได้หายไปภายในถ้ำช้าง  ถ้ำช้างมีบริเวณที่แคบเป็นทางเดินบริเวณทางเดินมีหินย้อยที่สวยงาม และ
มีลวดลายที่สวยงามคลายแผ่นที่นั้นคล้ายตัวอักษรแต่ที่ได้ถ่ายรูปลวดลายนั้นส่งไปให้กรมศิลปากรแก้ลวดลายแต่ก็แก้ไม่ได้แต่ตามที่คำบอกเล่าจะดูเหมือน
ลายแทง

ถ้ำเพชร เป็นถ้ำที่แตกต่างไปจากถ้ำอื่น ๆ ถ้ำนี้จะมีทรายซึ่งก่อตัวจับกลุ่มกันเป็น ก้อนถ้ำเพชรนี้เมื่อถูกแสงสว่างจะมีแสงประกายกระทบกับแสงไฟจนทำให้เกิดแสงระยิบระยับเหมือนมีเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ อยู่ภายในถ้ำซึ่งถ้ำเพชรนี้มีบริเวณ
เป็นแอ่งน้ำอยู่และมีความเชื่อกันว่าเป็นแห่งน้ำที่ศักสิทธิ์
ถ้ำลอดเป็นถ้ำที่แคบเดินไม่ได้ต้องลอดเข้าไปซึ่งเป็นถ้ำที่ลึกลงไปมีน้ำไหลผ่านกล่าวกันว่าแหล่งน้ำข้างในถ้ำลอดนี้มีน้ำที่ใสและเย็นเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาน้ำจืดและเป็นที่วาง ไข่ของปลาในฤดูผสมพันธุ์

(เพิ่มเติม…)