วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ในหลวง เสด็จเมืองตรัง ของเรา

ช่วงนี้ พายุเข้า ทั้งพายุจริงๆ แล้วก็ ในหลวง พ่อหลวงของพวกเราจากไป ผมไม่เขียนเรื่อง ทัวร์ นะครับ ขอรวบรวมข้ิ้อมูล จากเท่าที่ไกด์ตรัง เราเล่ากันมา เท่าที่พวกเรารู้ ขอประทานอภัยโทษ ถ้าบางข้อความบางอย่างไม่ตรงนะครับ เพราะผมก็เป็นแค่ไกด์ ทัวร์ ตรัง เท่านั้น ไม่ได้มีการศึกษา อะไรมากมายครับ

เริ่มด้วย

ผมค้นหามาว่า ท่านเสด็จ เมืองตรังครั้งแรก  เมื่อ วันที่16-17มีนาคม พ.ศ.2502(ในคราวเดียวกับที่ทรงลงเยี่ยมประชาชนแต่ละภาค)…โดยได้เสด็จมาพร้อมกับพระราชินี(คู่บารมีของพระองค์)

ท่านเสด็จประพาส โดยรถไฟ ข้อมูลจาก เวบ youtube

ในหลวงเสด็จเยี่ยมภาคใต้ ปี 2502

ร9 ตรัง

ร9 ตรัง

นอกจากนี้ พวกเรา ไกด์ตรัง ก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับ ท่านใดมีข้อมูลก็ส่งมาได้นะครับ ได้เป็นข้อมูลให้กับพวกเรา ไกด์ตรัง ได้บอกถึงพระองค์ท่านโดยถูกค้องครับ

ขอบคุณครับ

ไกด์โหน่ง