วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมท่องทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน พักที่เกาะไหง

โปรแกรมท่องทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน พักที่เกาะไหง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

O8.50 น. รับท่านที่สนามบินตรัง พาท่านไปยังท่าเรือปากเมง

09.00 น. เปลี่ยนชุดเพื่อลงทะเล ก่อนลงเรือทัวร์ ชมทิวทัศน์ของทะเลตรังไปยัง ถ้ำมรกต  เพื่อชมความมหัศจรรย์ของถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าในถ้ำ ภายในถ้ำมีน้ำทะเลเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้านละต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ

11.00 น.  เดินทางต่อไปยังเกาะกระดาน “Land of Love” หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ใช้เป็นที่สำหรับ จัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังแบบอ่อนและแข็งที่สวยงามพร้อม รับประทานทานอาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟห์)

kohhai003

13.30 น.    มาที่อ่าวควนตง(แหลมเจ้าแม่) เพื่อดำน้ำดูปะการัง หยอกล้อกับปลานานาชนิด

15.00 น.    ดำน้ำชมปะการังแข็งที่เกาะเชือก ลงเล่นน้ำกับฝูงปลามากมาย

16.00 น.    ถึงที่พัก เกาะไหงรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น ริมหาดเกาะไหง จนได้เวลาอันควร ก่อนเข้าพักผ่อนนอนหลับกับบรรยากาศ ยามค่ำคืน ของทะเลอันดามัน

( กรณี กรุ๊ป ต้องการ Party BBq หรือ คาราโอเกะ  เราสามารถจัดให้ได้ครับ )

kohhai002

วันที่สอง

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ก่อนเข้าเก็บสัมภาระของท่าน

08.00  ลงเรือกลับยังท่าเรือปากเมง ตรวจเช็คสัมภาระ ก่อนอำลาทะเลตรัง

10.00 ถึงท่าเรือปากเมง รถมารับท่านกลับตัวเมืองโดยสวัสดิภาพ

kohhai004

อัตรา ค่า บริการ

ท่านละ  2900 บาท (โดยแระมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนคน ห้องพัก เรือที่ใช้)

อัตรานี้รวม
ค่าเรือ ทัวร์ ตามโปรแกรม
ค่าที่พัก  1 คืน ( ห้องแอร์ standard พักห้องละ 2 ท่าน )
ค่าอาหาร 3  มื้อ อาหารว่าง น้ำดื่ม  ตลอดโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลตลอดโปรแกรม
ค่าประกันการเดินทาง