วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก

โปรแกรมการท่องเที่ยว

09.30 น. ลงเรือมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen In Thailand อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต”

ถ้ำมรกต

11.00น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลาที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหารเที่ยง บนเรือ

14.00 น. มาถึเกาะแหวน ลงเล่นน้ำ ดููปลามากมาย รวมทั้งปะากร้ง สวยงาม

15.00 น. ไปยัง เกาะเชือก ลงเล่นน้ำ สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการัง และหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนานาชนิด

16.00 น. กลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เรือ ทัวร์ ท่านละ 950 บาท

เรือ speedboat  ท่านละ 1350 บาท

อัตรานี้รวม

• ค่าเรือ  , อุปกรณ์ดำน้ำ snorkeling

• อาหาร เที่ยง (น้ำดื่ม อาหารว่าง + ผลไม้)

• ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมทั้ง ไกด์คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

• ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ**************