วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมทัวร์ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักเกาะไหงรีสอร์ท 2

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะไหง เกาะรอก

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

09.30 น. ลงเรือมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen In Thailand อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต”

11.00น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลาที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. ไปยัง เกาะเชือก ลงเล่นน้ำ สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการัง และหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนานาชนิด

16.00 น. ถึงที่พัก เกาะไหงรีสอร์ท เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ห้องอาหารริมหาด ก่อนเข้านอนกับบรรยากาศ ของทะเลตรัง

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารมื้อเช้า

09.30 น.  ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของท้องทะเลอันดามันฝั่งตรัง-กระบี่ ไปตามเส้นทางออกจากเกาะที่พักมุ่งสู่ เกาะรอก

11.00น. ถึง เกาะรอก ประทับใจในความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสัมผัสความงามของ โลกใต้ท้องทะเลหมู่ปะการังหลากหลายชนิดและหมู่สัตว์ใต้ทะเลนานาชนิดอย่างใกล้ชิด บริเวณ เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ ชมความงามของธรรมชาติรอบๆ เกาะประทับใจความใสของน้ำทะเล แ ละชายหาดขาวเนียนสนุกกับการเล่นน้ำเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติบน เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก จนถึงเวลาอันควร

16.00 น. ถึงที่พัก เกาะไหงรีสอร์ท เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ห้องอาหารริมหาด ก่อนเข้านอนกับบรรยากาศ ของทะเลตรัง

วันที่สามของการเดินทาง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารมื้อเช้า ก่อนการเตรียมตัวเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

09.00 น. อำลาที่พัก เดินทางชมทิวทัศน์ธรรมชาติของท้องทะเลฝั่งอันดามันกลับสู่ท่าเรือ

10.00 น. เมื่อถึงท่าเรือ มีรถมารับเพื่อเดินทางกลับ แวะเลือกหาซื้อของฝาก สินค้าที่ระลึกก่อนเดินทาง กลับสู่ตัวเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เรือ ทัวร์ ท่านละ 5,900 บาท

เรือ speedboat  ท่านละ 6,900 บาท

อัตรานี้รวม

• ค่าที่พัก เกาะไหงรีสอร์ท ห้อง Air standard พักห้องล่ะ 2 ท่าน

• ค่าเรือ  , อุปกรณ์ดำน้ำ snorkeling

• อาหาร 6 มื้อ (น้ำดื่ม อาหารว่าง + ผลไม้)

• ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมทั้ง ไกด์คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง (กรณีเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

• ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ**************