วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมทัวร์ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พัก ธรรมรินทร์ ธนา ในเมืองตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง เกาะรอก ถ้ำเลเขากอบ Old Town กันตัง CityTour ทับเที่ยงเมืองตรัง นาหมื่นศรี AndamanGateway

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

08.30 น. รับท่านจากสนามบินตรัง พาท่านไป รับประทานอาหารเช้าแบบฉบับชาวตรัง หมูย่าง กาแฟ ติ๋มซำ ที่ร้านเรือนไทยติ๋มซำ

10.00 น. ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบน เข้าชมหินงอกหินย้อย และ ตื่นเต้นกับ ถ้ำลอด ท้องมังกร

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร ครัวใหญ่เชยริมแม่น้ำตรัง ในระหว่างทางไปยังกันตัง

13.30 น. เมืองกันตัง เข้าชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา ยางพาราต้นแรก สภานีรถไฟสุดสายอันดามัน แวะหาจุด street Art ในเมือง กันตัง Old Town

16.00 น. เข้า Check in รรที่พัก ธรรมรินทร์ธนา  เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รถรับประทานอาหารเย็นที่ ห้องอาหารสุวิมล ร้านอาหารขึ้นชื่อของชาวตรัง

20.00 น. พาท่านไปเดินดูถนนคนเดินตลาดชินตา ที่พักผ่อนยามค่ำคืนของชาวตรัง ก่อนเข้าที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศ ยามค่ำคืนของเมืองตรัง

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ห้องอาหารในโรงแรม

08.30 น. รับท่านจากโรงแรม พาท่านไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. ถึงยังท่าเรือปากเมง ลงเรือมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen In Thailand อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต”

11.00น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลาที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. ไปยัง เกาะเชือก ลงเล่นน้ำ สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการัง และหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนานาชนิด

16.00 น. กลับไปยังท่าเรือปากเมง

17.00 น. กลับสู่ รรที่พัก ธรรมรินทร์ธนา  เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รถรับประทานอาหารเย็นที่ ห้องอาหารสวนสุดาพร ร้านอาหารขึ้นชื่อ อีกร้านหนึ่งของชาวตรัง

20.00 น. พาท่านไปเดินดูถนนคนเดินตลาดชินตา ที่พักผ่อนยามค่ำคืนของชาวตรัง ก่อนเข้าที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศ ยามค่ำคืนของเมืองตรัง

วันที่สามของการเดินทาง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ เก็บสัมภาระ ก่อนการเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. รถมารับท่านไป ชมเมืองตรัง ไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย บ้านนายกชวน วัดอารามหลวง สระกะพังสุรินทร์ เป็นต้น

12.00 น. ไปยัง ร้านอาหารนาหมื่นศรี รับประทานแบบบ้านๆ ชมบรรยากาศท้องทุ่งริมเทือกเขาบรรทัด13.00 น. เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ชมการทอผ้าแบบโบราณ ลวดลายงดงาม ของทางใต้

14.00 น. ไปยัง อันดามัน Gateway ประตู่สู่ทะเลอันดามัน ที่ยอดเขาพับผ้า

15.00 น. แวะซื้อหาของฝาก

16.00 น. ส่งท่านยังสนามบินตรัง อำลาเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 5,200 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าที่พัก ธรรมรินทร์ธนา ห้อง superior พักห้องล่ะ 2 ท่าน

• ค่ารถ,ค่าเรือ , อุปกรณ์ดำน้ำ snorkeling

• อาหาร 8 มื้อ (น้ำดื่ม อาหารว่าง + ผลไม้)

• ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมทั้ง ไกด์คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

• ประกันอุบัติเหตุ

โปรแกรมนี้ เริ่มที่ 8 ท่าน / ทริปครับ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว  ไกด์โหน่ง เบอร์โทร 0971574228
E-mail: guidetrang@hotmail.com  Line id : trangtravel
Facebook : https://www.facebook.com/guidenoong

หมายเหตุ  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงความปลอดภัย และเวลา ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ  **********