วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

แพ็คเกจทัวร์ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักที่เกาะไหงรีสอร์ท + ธรรมรินทร์ ธนา

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
08.00 น. รับท่านที่จุดนัดพบ ก่อนไปยังท่าเรือ เปลี่ยนชุดเพื่อลงทะเล ก่อนลงเรือทัวร์ ชมทิวทัศน์ของทะเลตรังไปยัง ถ้ำมรกต เพื่อชมความมหัศจรรย์ของถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าในถ้ำ ภายในถ้ำมีน้ำทะเลเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้านละต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ

11.00 น. เดินทางต่อไปยังเกาะกระดาน “Land of Love” หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ใช้เป็นที่สำหรับ จัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังแบบอ่อนและแข็งที่สวยงามพร้อม รับประทานทานอาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟห์)

trangtour003

13.30 น. มาที่อ่าวควนตง(แหลมเจ้าแม่) เพื่อดำน้ำดูปะการัง หยอกล้อกับปลานานาชนิด
15.00 น. ดำน้ำชมปะการังแข็งที่เกาะม้า ซึ่งเป็นจุดที่มีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่นอกถ้ำด้วย
DSCN9470
16.00 น. เข้าที่พักเกาะไหงรีสอร์ท
18.00 รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ก่อนเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

trangtour002
วันที่สอง
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เก็ยสัมภาระของท่าน ลงเรือกลับ ท่าเรือปากเมง
10.00 ถึงถ้ำเลเขากอบ เตรียมตัวลงเรือท้องแบน ล่องลำน้ำใต้ภูเขา ชมความสวยงามของ
หินงอก หินย้อย มีทั้งหินเป็นและหินตาย ที่เรียงรายอยู่บนดินและผนังถ้ำมากมาย สวยงามเช่น
ถ้ำคนธรรพ์, ถ้ำรากไทร, ถ้ำเจ้าสาว ระยะทางกว่า 350 เมตร ชมหินรูปทรงต่างๆมากมายเช่น หินรูปเป็ดย่าง หินลูกชิ้นปิ้ง เป็นต้น
laecave
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านสุวิมล ร้านขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่ง

13.00 น. เตรียมเดินทางสู่ “สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย” เดินชมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ โดยการเดินขึ้นสะพานแขวนยอดไม้ เหมือนเดินบนยอดไม้จริงๆ ระยะทางพอสมควร เป็นการย่อยอาหารไปในตัว…ครับ
canopytrang
จากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน “บ่อน้ำร้อน” (ควนแคง) อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง หลังจากเดินมานาน ผ่อนคลายด้วยการนั่งแช่น้ำพุอุ่นๆในบ่อที่มีให้เลือกหลายบ่อ จะแช่เท้านอกจากนี้ยังมีบริการนวดสปาอีกด้วย
16.30 น. เตรียมเดินทางกลับตัวเมืองตรัง… ส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารสีฟ้า ร้านอาหารเล็กๆ แต่เมนูสร้างสรรค์มากมาย
20.00 น. กลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ก่อนเก็บสัมภาระของท่าน
09.00 น. แวะซื้อของฝาก ก่อนอำลาเมืองตรัง
** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา หรือเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า **
อัตรา ค่า บริการ
ท่านละ 5500 บาท

อัตรานี้รวม
ค่ารถตู้ d4d รับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าเรือ ทัวร์ ( จอยแต่มีไกด์ ดูแล ต่างหาก ) หรือ เรือหางยาวส่วนตัว ตามโปรแกรม
ค่าที่พัก 2 คืน (เกาะ ไหงรีอสร์ท , โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่า )
ค่าอาหาร 6 มื้อ อาหารว่าง น้ำดื่ม ตลอดโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลตลอดโปรแกรม
ค่าประกันการเดินทาง