วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักเกาะไหง 2 คืน

ท่องทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน แบบที่สอง

แพคเกจทัวร์ ท่องเที่ยวตรัง ทริปทะเลตรัง ทริปนี้ เป็นทริป แบบ สบายๆ ไม่ค่อยเน้น ดำน้ำดูประการังเท่าไหร่ แต่จุดดำน้ำ นั้น เด็ดๆครับ เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน เพราะเครื่องบินมาสาย ลงเรือไม่ทันเพื่อนครับ แพคเกจทัวร์ ทริปทะเลตรัง ทริปนี้ เราเที่ยว ถ้ำมรกต – เกาะแหวน – เกาะม้า – เกาะกระดาน-เกาะไหง
สถานที่พัก : เลือกที่พักได้ เกาะมุก, เกาะกระดาน , เกาะไหง
โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันแรกของการเดินทาง

08.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ท่าเรือ
09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของทะเลตรังฝั่งอันดามัน
ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่ที่พัก
10.30 น. ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรัปประทานอาหารกลางวัน
13.00น.ฝึกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อน
18.30 น. อิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหารเย็น ในบรรยากาศริมหาด พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศ ธรรมชาติของท้องทะเลอันดามันบนเกาะ ก่อนการเข้านอน หลับอย่างแสนสุขเพื่อเตรียมตัวรับวันใหม่

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารมื้อเช้า
10.00น.ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลาที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen In Thailand อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต” หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะแหวน- เกาะม้า ลงเล่นน้ำ สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนานาชนิด

วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและรับ อากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารมื้อเช้า ก่อนการเตรียมตัวเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
09.00 น. อำลาที่พัก เดินทางชมทิวทัศน์ธรรมชาติของท้องทะเลฝั่งอันดามันกลับสู่ท่าเรือ
10.00 น. เมื่อถึงท่าเรือ มีรถมารับเพื่อเดินทางกลับ แวะเลือกหาซื้อของฝาก สินค้าที่ระลึกก่อนเดินทาง กลับสู่ตัวเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 5,400 บาท

อัตรานี้รวม
• รถตู้ปรับอากาศและไกด์บริการตลอดเส้นทางการเดินทาง
• อาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม (อาหารว่าง + ผลไม้)
• ที่พัก 2 คืน
• ค่าเรือ , อุปกรณ์ดำน้ำ
• ค่าธรรมเนียม
• ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ