วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทะเลตรัง ในวันที่ฟ้าสวย น้ำใส แต่โลว์ซีซั่น

ทัวร์ทะเลตรัง เริ่มซาแล้ว แต่ยังสวยงาม เหมืนเดิม

ปีนี้ ทางอุทยาน เขาจะปิดถ้ำมรต กะ้ดาะเชือก เกาะกระดานใน วีนที่ 1 มิถุนายน นะครับ แต่แพคเกจทัวร์ ทะเลตรัง ยัง ไปได้นะครับ แต่เราเปลี่ยน ที่เกาะไหง กับ เดาะยา แทน ยังมีการเล่นน้ำ 4 จุด เหมือนเดิมตรับ รูปที่ลงนี่ถ่ายที่กาะไหงตรับ วันนี้ด้วยนะ

20160519_105925

1463721044542-819916235

20160520_115756